Skip to main content

774
UPLOADS


Media Type
773
texts
1
account
Year
774
(No Date)
Topics & Subjects
352
Hindi-Sanskrit Collecton from Kashmir University
254
"Sanskrit Books"
96
Indological Books
61
Hindi Collecton of Raju Srivastava
7
Sanskrit Manuscript from Lahore
2
Ramayans in Persian/Farsi
More right-solid
Collection
More right-solid
Creator
772
raju srivastava
Language
414
Hindi
357
Sanskrit
2
Faroese
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Books, 'The Novelty of thr Words - Sudyumna Acharya'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Books, 'Shastra Vichar Tarangini - Janardan Ratate (2)'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Nibandhanjali - Dr R K Acharya'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Books, 'Shastra Vichar Tarangini - Janardan Ratate'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Vyangya Vilas - Prashasya Mitra Shastri'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskritasya Nava Ratnani - Seema Nigam'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Vangmaya Mein Nehru - Madhubala'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Sahitya Mein Saraswati Ki Katipaya Jhankiyaan - Dr. Mohd Israel Khan'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Sampada Kucch Mauktika - Prayag Dutt Chaturvedi'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Kusumanjali - Hemraj Shastri'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Books, 'Rtu In Saskrit Literature - Dr. V. Raghavan'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Nibandha Chandrika - Dr. Rakesh Shastri'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Sahitya Sudha Lahari - Tatta Narsigh Acharya'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Sahitya Sudha Lahari - Tatta Narasinghacharya'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Jeevanam - Bhaskaracharya Tripathi'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Chintakom Ki Rashtriya Adhyatmik Evam Paryavaraniya Chetna - Dr. Shail Verma'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Sahitya Manjari - Batuk Nath Shastri Khiste'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Books, 'Radha Krishna Rasayanama - Auttur Ushni Nambudaripad'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
Books, 'Rajhansa Sanksrit Nibandh - R N Gaur'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 13, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Books, 'Purna Kumbha - Vishnu Kant Shukla'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 13
favorite 0
comment 0
Books, 'Adhyatma Ramayan - Gita Press Gorakhpur'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Books, 'Prabandha Ratnakar - Ramesh Chandra Shukla'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Books, 'Vedic Nibandhavali - Dr. Munshi Ram Sharma'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Nibandha Bhaskar - Dr. JayatShyam Brahmachari'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Prachya Vidya Parisheelan - Dr. Meenakshi Mishra'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Bharatiya Sahitya Ka Anusheelan - Acharya Baldev Upadhyaya'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Lekhanjali - Kailash Nath Dwivedi'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Books, 'Nibandh Saurabh - Pt. Babulal Mishra'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Kavya Prabandha - Pt. Balakrishna Bhatta Shastri'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Books, 'Nibandh Chandrika - Krishnadev Upadhyaya'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Hiranmayen Patren - Dr. Asharam Tripathi'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Collected Works Vol 9 - Vasishtha Kavyakantha Ganapati Muni'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Collected Works Vol 4 - Vasishtha Kavyakantha Ganapati Muni'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Hasya Vinod Vatika - Sarvabhauma Sanskrit Prachar Karyalaya'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Chintan Ke Unmesh - Ganga Dutt Shastri'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Collected Works Vol 7 - Vasishtha Kavyakantha Ganapati Muni'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Books, 'Collected Works Vol 8 - Vasishtha Kavyakantha Ganapati Muni'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Books, 'Collected Works Vol 6 - Vasishtha Kavyakantha Ganapati Muni'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Books, 'Collected Works Vol 3 - Vasishtha Kavyakantha Ganapati Muni'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Collected Works Vol 10 - Vasishtha Kavyakantha Ganapati Muni'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Books, 'Collected Works Vol 1 - Vasishtha Kavyakantha Ganapati Muni'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Collected Works Vol 11 - Vasishtha Kavyakantha Ganapati Muni'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Vaiyakarana Siddhanta Kaumudi Part III - Giridhar Sharma Chaturved'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Books, 'Upadesh Sahasri - Pt. Gajanan Shastri Musalgaonkar'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Bharat Mein Sanskrit Ki Anivaryta Kyon - Vagish Shastri'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Bala Nibandha Mala - Vasudev Dwivedi Shastri'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Books, 'Vedom Mein Samaj Shastra Artha Shastra Aur Shiksha Shastra - Dr. Kapil Dev Dwivedi'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'AntaH Salila - Pradyumna Tiwari'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'The Samkhya Tattva Kaumudi - Dr. Gajanan Sastri Musalgaonkar'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Books, 'Vedom Mein Vigyan - Dr. Kapil Dev Dwivedi'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Books, 'Vedic Sahitya Aur Sanskriti Ka Svarup - Om Prakash Pandey'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Books, 'Vedic Sukta Digdarshika - Jay Kumar Jain'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Books, 'Vedanaan Mahatvam TatpracharopayaH - Yudhishthir Mimansak'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Vaidik Chhandomimansa - Yudhishthir Mimansak'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Books, 'Ved Shruti Amnay Sangya Mimansa - Yudhishthir Mimansak'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Vamanaiya Linhanushasanam - Ram Lal Kapur Trust'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Udayan Charitam - Krishna Kumar'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
Books, 'Sri Vidya Ratnakara - Sri Vidya Sadhana Peeth'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Sudhiyan Us Chandan Ke Van Ki - Vishnu Kant Shastri'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Tambaku Zahar - Ram Kumar Das'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Sukhmani Ek Bahupakshiya Adhyayan - Cpt. Dr. Manmeet Kaur Sodi'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Books, 'Siddhanta Kaumudi - Dr Brahmananda Shukla'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Books, 'Shveta Durva - Prabhu Nath Dwivedi'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Suhasika - Shiv Svarup Tiwari'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Shri Bhakti Rasamrit Sindhu Bindu - Vishvanath Chakravarti Thakur'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Sarvodaya Darshan - Sarva Seva Sangh Prakashan'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Books, 'Shraman Vidya - Sampurnananda Uni'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Natak Hindi Translation - A B Keith'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Vyakaran Shastra Itihas Vimarsha - Dr. Ashok Chandra Gaur Shastri'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Books, 'Shankaracharya Aur Unki Parampara - Dr. Ramji Mishra'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Shabdik Vimarsh - Dr. Binda Prasad Mishra'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Books, 'Shabdartha Sar Manjari - Dr. Ramesh Chandra Panda'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Ke Pratyayom Ka Bhasha Shastriya Adhyayan - Azad Mishra'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Books, 'Sarva Shuklottara - Rama Kant Shukla'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 41
favorite 0
comment 0
Books, 'Mantra Shastra Sadhana Aur Sidhiyaan - Acharya Bhaskaranada Lohani'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Raghav Pandaviya - Damodar Jha'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Vyangya Vilas - Dr. Prashasya Mitra Shastri'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Nibandhmala Part I - C Mishra'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Patrakarita - Baldev Anand'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Books, 'Rigveda The Rise of Aryan Power - Brij B. Nigam'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Books, 'Sailani Desh Bhakta - Lal Singh Kamala Akali'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Pali Bhasha Aur Sahitya Ka Itihas - Prof. Bhag Chandra Jain'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 13
favorite 0
comment 0
Books, 'Sanskrit Kavi Sammelan - Nandlal bajoriya Sanskrit Mahavidyalaya'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Books, 'Sahitya Darpan Sangrah - Lucknow University'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Rekhankit Bharatiya Itihas - Sandeep Kumar Sharma'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Ratij Rog Parichay - Virendra Nath Sahgal'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Puranon Mein Etihasik Parivart yuga - Itihas Vidya Prakashan'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Books, 'Preeti - Jeet Singh Khokhar'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Books, 'Paniniya Shiksha - Chaukhamba'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Paropkar adi Nibandha'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Books, 'Paniniya Pratyahas Samiksha - Dr. Upendra Pandey'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Natakakar Bhartendu Aur Unka Yug - Kunwar Chandra Prakash Singh'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Paniniya Ashtadhyayi Sutra Path - Pandit Brahma Dutt Jigyasu'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Orcha Ka Itihas - Thakur Lachhman Singh Gaur'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Books, 'Madhava Nidanam - Vol. I - Dr. Ravi Dutt Tripathi'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Books, 'Nritta Sutram - Puru Dadheech'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Books, 'Lekhan Kala Ka Itihas Part II - Ishvar Chandra Rahi'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Nari Mangal - Jagbir Ji Maharaj'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Books, 'Neeti Shiksha - Sarvabhaum Sanskrit Prachar Karyalaya'
Topic: "Sanskrit Books"
Community Texts
Apr 12, 2019 Raju Srivastava
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Books, 'Mimansa Paribhasha - Dr. Shanti Pandey'
Topic: "Sanskrit Books"